วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

การแจกแจงผลรางวัลหวยที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

29 ต.ค. 2023
239

การแจกแจงผลรางวัลหวยที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

การแจกแจงผลรางวัลหวยที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

การแจกแจงรางวัลหวยเป็นประเพณีที่มีมานานในสังคมไทย โดยเฉพาะในชนบท หวยเป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อความสนุกสนานเฮฮาและหวังเปลี่ยนชีวิตด้วยรางวัลใหญ่

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาในชนบท ศูนย์ฯ แห่งนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือการแจกแจงรางวัลหวย โดยจะซื้อตั๋วหวยมาประมาณ 10,000 บาท แล้วแจกเป็นรางวัลให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองในพื้นที่

การแจกรางวัลหวยของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการคือ

1. เพื่อจูงใจให้เด็กและเยาวชนในชนบทสนใจเรียนหนังสือมากขึ้น การได้รับรางวัลหวยถือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษากับชุมชน การแจกหวยเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านชอบ จึงช่วยให้เกิดความสนิทสนม

3. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา ซึ่งมาจากส่วนต่างของเงินที่ใช้ซื้อตั๋วหวยกับเงินรางวัลที่แจก

การแจกแจงรางวัลหวยของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับการส่งเสริมการศึกษาในชนบทได้อย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี