วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

วิธีใช้เลขเด็ดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

06 ก.พ. 2024
91

วิธีใช้เลขเด็ดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

วิธีใช้เลขเด็ดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ตลาดหุ้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุน เพื่อช่วยพยากรณ์แนวโน้มของราคาหุ้นและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นอย่างไร การใช้เลขเด็ดจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักลงทุนนิยมใช้ในการวิเคราะห์

ที่มาของการใช้เลขเด็ด

การใช้เลขเด็ดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นมีที่มาจากแนวคิดเรื่องระดับจิตวิทยา ซึ่งเชื่อว่ามีระดับราคาบางจุดที่นักลงทุนให้ความสําคัญ เช่น ระดับราคาหลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่น เมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ จะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของนักลงทุน ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างเลขเด็ดที่นิยมใช้

– ระดับราคาหลักร้อย เช่น 100, 200, 300 บาท เป็นต้น
– ระดับราคาหลักพัน เช่น 1,000, 2,000, 3,000 บาท เป็นต้น
– ระดับราคาหลักหมื่น เช่น 10,000, 20,000, 30,000 บาท เป็นต้น
– ระดับจุดสูงสุดและต่ําสุดในอดีตของหุ้น
– ระดับ Fibonacci Retracement เป็นต้น

วิธีการใช้เลขเด็ดในการวิเคราะห์

1. ศึกษากราฟราคาหุ้นในอดีต เพื่อหาระดับราคาสําคัญต่างๆ เช่น จุดสูงสุด จุดต่ําสุด ระดับ Fibonacci เป็นต้น

2. จดจําระดับราคาเหล่านั้น และติดตามดูว่าเมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้ระดับดังกล่าว จะเกิดปฏิกิริยาทางจิตวิทยาอย่างไร

3. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นประกอบ เพื่อยืนยันว่าราคาน่าจะยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเดิมหรือไม่

4. ตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางราคา ณ ระดับเลขเด็ดนั้นๆ

ข้อควรระวังในการใช้เลขเด็ด

แม้เลขเด็ดจะเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ แต่ก็มีข้อควรระวัง คือ

– ไม่ควรพึ่งพาเลขเด็ดเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กันไป

– เลขเด็ดไม่ได้สร้างกําไรได้ทุกครั้ง บางครั้งราคาอาจผ่านจุดสําคัญไปโดยไม่มีปฏิกิริยา

– ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้งราคาอาจถึงระดับเป้าหมายเพียงชั่วคราวเท่านั้น

สรุปแล้ว เลขเด็ดเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้น นักลงทุนจึงไม่ควรใช้มันเป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน แต่ควรศึกษาและทําความเข้าใจปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านก่อนลงทุนจริง