วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถิติการออกเลขในหวยออนไลน์

สถิติการออกเลขในหวยออนไลน์

สถิติการออกเลขในหวยออนไลน์

หวยออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย ผู้เล่นหวยจํานวนมากต่างพยายามคาดเดาว่าเลขใดมีโอกาสออกรางวัลสูงสุด โดยมักจะพิจารณาจากสถิติการออกเลขย้อนหลัง บทความนี้จะกล่าวถึงสถิติการออกเลขในหวยออนไลน์ที่น่าสนใจ ดังนี้

หวยออนไลน์ 2 ตัวท้าย
เลขที่ออกบ่อยที่สุด คือ เลข 45 ออกมาแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง
เลขที่ออกน้อยที่สุด คือ เลข 23 ออกมาเพียง 43 ครั้ง
เลขที่ไม่เคยออกเลย คือ เลข 15

หวยออนไลน์ 3 ตัวท้าย
เลขที่ออกบ่อยที่สุด คือ เลข 645 ออกมาแล้ว 78 ครั้ง
เลขที่ออกน้อยที่สุด คือ เลข 435 ออกมาเพียง 29 ครั้ง
เลขที่ไม่เคยออกเลย คือ เลข 153

นอกจากนี้ ยังมีสถิติที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น
– เลขท้าย 0 ออกบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับเลขท้ายอื่นๆ
– เลขที่มีตัวเลขซ้ํากัน เช่น 22 หรือ 777 มักออกน้อยกว่าเลขอื่นๆ
– เลขคู่ออกบ่อยกว่าเลขคี่

ดังนั้น ผู้เล่นควรศึกษาสถิติอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อหวยออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การออกรางวัลหวยมีความซับซ้อนและคาดเดาได้ยาก ผู้เล่นควรใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบและไม่ประมาท เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคจนเกินตัว