วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

หวยปิดประวัติศาสตร์! สตหวยผลิตเงินเยอะสุดในประเทศไทย

09 ธ.ค. 2023
47

หวยปิดประวัติศาสตร์! สตหวยผลิตเงินเยอะสุดในประเทศไทย

หวยปิดประวัติศาสตร์! สตหวยผลิตเงินเยอะสุดในประเทศไทย

หวยหุ้นกินรวบปี 2565 ปิดประวัติศาสตร์การทํากําไรของ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย หรือ สตหวย ด้วยยอดกําไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 43,000 ล้านบาท ในปีเดียว

สตหวยเป็นองค์กรของรัฐบาลไทยที่ดําเนินการจัดสรรรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสมทบทุนให้แก่โครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลยุติธรรม เป็นต้น นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2489 จนถึงปัจจุบัน สตหวยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐนับแสนล้านบาท

ในปี 2565 ที่ผ่านมา สตหวยสามารถทํายอดจําหน่ายตั๋วสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ถึง 86,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 14% โดยเฉพาะยอดขายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์พุ่งทะยานถึง 18,000 ล้านบาท ทําให้สตหวยมีกําไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นกว่า 43,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ 63 ปีนับตั้งแต่เริ่มดําเนินการ

นอกจากนี้ สตหวยยังได้จัดสรรกําไรสุทธิจํานวนกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อาทิ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สร้างอาคารเรียน อาคารศาล โครงสร้างพื้นฐาน และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทําให้ สตหวย มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยเป็นอย่างมาก

ด้วยผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในปี 2565 จึงถือได้ว่าเป็นปีประวัติศาสตร์ของ สตหวย ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐและสังคมได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและศรัทธาของคนไทยที่มีต่อการเล่นหวยเพื่อสมทบทุนให้การพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการของ สตหวย ที่ทําให้สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กรสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในปี 2565 นี้