วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เจ้ามือจ้างเผา? ไฟไหม้ศาลเจ้าแม่เนียง-แม่น้อม หลังหวยออก

02 พ.ย. 2023
23

เจ้ามือจ้างเผา? ไฟไหม้ศาลเจ้าแม่เนียง-แม่น้อม หลังหวยออก

เจ้ามือจ้างเผา? ไฟไหม้ศาลเจ้าแม่เนียง-แม่น้อม หลังหวยอก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ประชาชนตําบลห้วยแห้ง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ต่างตกใจกับเหตุเพลิงไหม้ศาลเจ้าแม่เนียง-แม่น้อม ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาช้านาน ทําให้ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า ความเสียหายครั้งนี้อาจเกิดจากการจ้างวานของนักเสี่ยงโชคบางกลุ่ม ที่ไปทําพิธีเซ่นไหว้ขอหวยแตกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ แต่กลับไม่ได้ดั่งใจหวัง จึงอาจจ้างมือวางเพลิงเผาทําลายศาลเจ้า เพื่อแก้แค้นที่หวยไม่ออกตามที่หวัง

ศาลเจ้าแม่เนียง-แม่น้อม เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว โดยชาวบ้านในตําบลห้วยแห้งร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนิยมไปขอพรเรื่องหวยแตกอีกด้วย โดยเชื่อกันว่าหากไปขอพร ทําพิธีเซ่นไหว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้แล้ว จะทําให้ถูกหวยได้ง่ายขึ้น จึงมีนักเสี่ยงโชคและนักพนันเข้าไปขอพรอยู่เสมอ ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาได้

แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างมาก แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็พร้อมใจกันบูรณะซ่อมแซมศาลเจ้าให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม เพื่อให้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงเป็นที่เคารพสักการะสืบไป อีกทั้งยังตั้งใจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเต็มที่ เพื่อตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทําให้เห็นว่าการพนันและการเสี่ยงโชคสามารถนําไปสู่ความรุนแรงได้ หากผู้เล่นไม่ได้ดั่งใจหวัง ควรมีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเล่นการพนันให้อยู่ในขอบเขต ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม รวมถึงปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเรื่องการเสี่ยงโชคให้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต