วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เลขเด็ดในชีวิตประจำวัน

27 ธ.ค. 2023
118

เลขเด็ดในชีวิตประจำวัน

เลขเด็ดในชีวิตประจําวัน

การเลือกใช้เลขเด็ดในชีวิตประจําวัน ถือเป็นความเชื่อหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าเลขบางตัวมีพลังในการดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ความสําเร็จ หรือสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทและความเชื่อของแต่ละบุคคล

สําหรับเลขเด็ดที่นิยมใช้กันในชีวิตประจําวัน ได้แก่

1. เลข 9 เชื่อว่าเป็นเลขแห่งโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา คนจีนเชื่อว่า 9 อ่านว่า ‘เกา’ เหมือนคําว่า ก้าวหน้า จึงนิยมใช้เลข 9 ในโอกาสต่างๆ เช่น จองห้องพักห้อง 909

2. เลข 5 เป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง เงินทอง ธุรกิจ โดยเฉพาะคนจีนจะใช้เลข 5 ในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ขอพรให้ทําการค้าขายรุ่งเรือง

3. เลข 3 เชื่อว่าเป็นเลขแห่งความเจริญก้าวหน้า ความสมบูรณ์ มั่นคง เพราะ 3 ยืนหมายถึง พ่อ แม่ ลูก จึงนิยมเลือกใช้ในวันเกิดบุตร หรืองานแต่งงาน เป็นต้น

4. เลข 6 เชื่อว่าจะดลบันดาลให้ชีวิตราบรื่น เรียบง่าย โดยเฉพาะคนจีนจะนิยมใช้เลข 6 ในการเลือกซื้อรถยนต์ เพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทาง

5. เลข 8 เชื่อว่าเป็นเลขแห่งความมั่งคั่ง ร่ํารวย มีโชค เพราะ 8 คล้ายคําว่า ‘ฟัง’ ในภาษาจีน จึงหมายถึง ฟังคําสั่งสอนแล้วประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้เลขเด็ดอื่นๆ ตามแต่ละโอกาส เช่น เลข 7 ในวันเกิด เลข 2 ในวันแต่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการตีความหมายของแต่ละบุคคล

สรุปได้ว่า การเลือกใช้เลขเด็ดในโอกาสสําคัญต่างๆ เป็นสิ่งที่คนไทยและคนเอเชียให้ความสําคัญ เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความเชื่อให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในชีวิต ดังนั้น การศึกษาเลขเด็ดตามโอกาสจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง