วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

4 อาการบ่งบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน “น้ำมันเครื่อง” ได้แล้ว

11 พ.ย. 2023
138

น้ํามันเครื่องยนต์ถือเป็นส่วนประกอบสําคัญของรถยนต์ เพราะมันทําหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดการสึกหรอ แต่น้ํามันเครื่องก็มีอายุการใช้งานจํากัด หากใช้นานเกินไปคุณภาพจะเสื่อมลง ทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้นการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดจึงมีความสําคัญอย่างมาก

บางครั้งอาจยากต่อการระบุว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนน้ํามันเครื่องแล้วหรือยัง แต่มีอาการบ่งชี้บางอย่างที่บอกได้ว่าน่าจะถึงเวลาแล้ว มาดูกันว่าอาการเหล่านี้มีอะไรบ้าง

1. น้ํามันเครื่องดูสกปรกผิดปกติ

น้ํามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจะเริ่มมีตะกอนและสิ่งสกปรกต่างๆ ปะปนอยู่มากขึ้น ซึ่งจะทําให้สีของน้ํามันเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ดําขุ่น มีฝุ่นลอย เป็นต้น ถ้าสังเกตเห็นอาการแบบนี้ บ่งบอกได้ว่าน่าจะต้องเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่แล้ว

2. เครื่องยนต์สตาร์ทยากขึ้น

เมื่อน้ํามันเครื่องเก่าและสกปรก จะทําให้การหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ไม่ดีเท่าที่ควร ทําให้เครื่องยนต์ต้องออกแรงมากขึ้นในการสตาร์ท หรืออาจสตาร์ทไม่ติดในครั้งแรกที่หมุนกุญแจ

3. เสียงเครื่องดังผิดปกติ

เมื่อน้ํามันเก่าเสื่อมสภาพ การหล่อลื่นจะไม่ดี ทําให้เกิดเสียงดังผิดปกติจากการสัมผัสถูเฉียดกันของชิ้นส่วน เช่น เสียงดังกรอบแกรบ เคาะ เป็นต้น ซึ่งอาจจะดังขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่เปลี่ยนน้ํามัน

4. ปริมาณน้ํามันลดลงอย่างผิดปกติ

ถ้าสังเกตเห็นว่าระดับน้ํามันเครื่องลดลงเร็วผิดปกติ โดยไม่มีร่องรอยน้ํามันรั่วไหล อาจเป็นเพราะน้ํามันเก่ามีคุณภาพเสื่อมลงจนเครื่องยนต์เผาผลาญไปมากกว่าปกติ บ่งบอกได้ว่าควรเปลี่ยนใหม่แล้ว

สรุปแล้ว การสังเกตอาการของน้ํามันเครื่องอย่างสม่ําเสมอ จะช่วยให้เราทราบได้ว่าเมื่อไรควรเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ทําให้รถยนต์ของเราอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างยาวนานต่อไป